Znak sokola
Dnes je pátek 10. dubna 2020
a svátek slaví Darja, zítra slaví svátek Izabela.

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 4285372. návštěvník našich stránek.
--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
Královéhradecký kraj
RADIOKING.cz

Aktuality


31. 1. 2020 - Promítání tábora Ježkov 2019
Zveme všechny táborníky i nové zájemce o tábor na promítání z Ježkova 2019, kterým nás provázel příběh Harryho Pottera. Těšit se na vás budeme v neděli 23. 2. 2020 od 14:00 v sokolovně.


22. 1. 2020 - Rozloučení s bratrem Jiřím Vítězníkem
S hlubokým zármutkem oznamujeme královédvorské veřejnosti, že do sokolského nebe odešel bývalý starosta královédvorského Sokola, věrný sokol bratr Jiří Vítězník. Bratr Vítězník se narodil do sokolské rodiny. Jeho maminka byla cvičitelkou žákyň a tatínek vzdělavatelem jednoty. Malý Jirka se svými bratry trávil v Sokole své dětství. Mladá sokolská léta přervala nacistická okupace. Po válce se celá rodina okamžitě zapojila zase do sokolské práce. Jirka se věnoval gymnastice, atletice, lyžování a dalším sportům. Jako dorostenec se zúčastnil památného XI. sletu v roce 1948. S celou sokolskou obcí prožíval nejen radostné sletové dny, ale také následky, které za odvážný postoj sokolů vůči komunistickému zřízení přišly. Rodiče i synové Sokol opustili. Sokol byl zrušen. Otec Antonín se podílel na obnově Sokola ve Dvoře Králové v roce 1968, opět byl zvolen vzdělavatelem a také sepsal sokolské paměti pro Památník Sokola, který bohužel již nemohl vyjít. Po celá léta Vítězníkovi přechovávali pozůstalost po náčelnici sestře Valerii Bierové, kterou teprve po Sametové revoluci předali do sokolského archivu. Bratr Jiří během listopadových dní 1989 slíbil jménem všech dvorských sokolů, že se pokusí obnovit Sokol. Cítil povinnost vůči svým předkům, kteří se převratu nedožili. Svůj slib dodržel. Společně s dalšími věrnými sokoly napnul své síly k obnově jednoty. Podílel se na jednáních o navrácení majetku i na další sokolské činnosti. Účastnil se pilně sletových nácviků a všech vystoupení a také dalších sokolských aktivit. Na čas se stal starostou královédvorského Sokola. Hrdým sokolem zůstal do svých posledních dní. Doslova před několika dny se hlásil o zaplacení členských příspěvků na tento rok. Bratře Jiří, děkujeme Ti za všechnu práci, kterou jsi vykonal pro Sokol! Posíláme Ti nahoru do nebeské sokolovny poslední nazdar. S bratrem Vítězníkem se naposled rozloučíme v úterý 28. ledna ve 13 hodin ve hřbitovní kapli. Za výbor Sokola P. Špatenková, vzdělavatelka


4. 12. 2019 - Liberecký skokan II
Poslední závod skokanů na trampolíně v letošním roce zvládli naši závodníci výborně.


24. 11. 2019 - Žákovské mistrovství České republiky ve skocích na trampolíně
Mistrovství žactva se konalo 23. 11. v Olomouci a naši závodníci dosáhli dobrých výsledků.


17. 11. 2019 - O tom, co běželo hlavou vzdělavatelce 17. 11. v 17.11 hodin
Je 17. listopad, 17.11 hodin, z rádia zní Modlitba pro Martu, dívám se do plamene svíčky a hlavou se mi táhnou vzpomínky na dobu před třiceti lety. V pátek večer poslech Svobodné Evropy a zjištění, že tentokrát to bylo v Praze obzvlášť drsné, a pak následující dny. V pondělí v Hradci na fakultě ještě běžný den a teprve v úterý návštěva herců na fakultě a promítání videa ze zásahu všechno mění. Hradecké vysoké školy se zapojují do stávky. Odpoledne první demonstrace na starém náměstí. Zvoníme klíči, atmosféra je magická, dav lidí se valí do centra, trolejbusy i auta musí stát, padá mokrý sníh, pod nohama to čvachtá, mám mokré boty, ale vůbec mi to nevadí, skandují se hesla, zvoní se klíči, je to opojné, uhrančivé. Večer volám dědovi, ten mě krotí a vyzývá k opatrnosti. V dalších dnech roznášíme plakáty, vozíme je do Dvora, děláme, co je potřeba. A taky si kupuji noviny a čtu zprávy, o kterých mě ani nenapadlo, že by je papír unesl. Přijel Kryl, Hutka, v Praze se začíná obnovovat Sokol. Je to vůbec možné? Sokol? Povede se to? Jak to všechno dopadne. Jedeme do Prahy, jdeme na Václavák. Zastihuje nás zpráva 15:5. Kupuji si LP desky Songy a balady, to bude vánoční dárek! Další den jdu na náměstí ve Dvoře. Poslouchám projevy z balkonu národního výboru. Mimo jiné tam mluví Jiří Vítězník slibuje za sokoly, že obnoví Sokol ve Dvoře. Koukáme s babičkou po sobě, je to možné? Plynou další dny, 29. prosince prožívám volbu prezidenta s bývalými spolužáky z trutnovského gymnázia, následné Te Deum sledujeme v Rubínu. Začíná první svobodný rok 1990, posloucháme novoroční projev pana prezidenta. Jaký ten rok bude? Povede se to? Rok ubíhá jako voda, jdu poprvé v životě volit. Dobrovolně a svobodně. Na podzim se opravdu schází v knihovně bývalí sokolové a obnovují Sokol a vstupují do Československé obce sokolské. Stávám se členem Sokola Dvůr Králové, i když do něj chodím už 17 let a mám ho v srdci už dávno, nyní je to oficiální. Začátkem roku 1991 přechází pod Sokol celý odbor ZRTV. Na obnově Sokola se podíleli především cvičitelé a činovníci, kteří pracovali v ZTRV a k nim se přidali také bývalí členové Sokola Miroslav Kučera, Jiří Krys, Jiří Vítězník, František Hůlek, Miroslav Haas, Miroslav Krejsa a Zdeněk Doležal. Sportovní a tělovýchovná činnost probíhala v zajetých kolejích, ale bylo nutné získat zpět sokolský majetek – tělocvičnu, budovy, pozemky a dvě tábořiště. Tuto zodpovědnou práci dokázali vykonat především starší sestry a bratři, kteří museli zároveň předat cvičitelské zkušenosti mladé generaci. Díky tomu, že sokolští cvičitelé pracovali v tělovýchově i v době totality, bylo na co navázat. Došlo k obnově sokolských šibřinek, táborů na Ježkově i tradičních sokolských sletů. Naši závodníci se zapojili okamžitě do závodů na úrovni župy i Československé obce sokolské. Dnes patří naše jednota mezi nejaktivnější jednoty župy Podkrkonošské a naši sportovci dosahují výtečných výsledků i na republikové úrovni. V letošním roce dosáhla naše jednota přes 500 členů. Zdá se, že se nám štafetu od svých předchůdců podařilo nejen převzít, ale také ji nést dál. Díky, 17. listopade, za tu možnost, kterou jsi nám přichystal! Nazdar! P. Špatenková, vzdělavatelka Sokola Dvůr Králové


11. 11. 2019 - Poslední letošní závod Českého poháru a Mistrovství České republiky družstev
Skokané na trampolíně Sokola Dvůr Králové se zúčastnili dvou závodů v Liberci.


5. 11. 2019 - Seminář na téma Funkční trénink, mobilita a posilování vlastní vahou
V královédvorské sokolovně se konal seminář na téma Funkční trénink, mobilita, posilování vlastní vahou. Trenéři i sportovci si vyzkoušeli řadu nových cviků na zvýšení rozsahu iposilování. Podívejte se na fotografie.


5. 11. 2019 - Soustředění gymnastů
V Polici nad Metují se konalo víkendové soustředění gymnastů. Poličtí pozvali ke společnému trénování gymnasty z Náchoda, Jaroměře a Dvora Králové. Všichni společně si užili víkend plný sportu a zábavy.


5. 11. 2019 - Večer sokolských světel
Letošní večer sokolských světel, kterými si připomínáme duše sokolů, kteří položili život za vlast, se opravdu vydařil. Pojďte si připomenout krásnou atmosféru tohoto večera na fotkách H. Tomáškové a J. Sixtové.


7. 10. 2019 - Podzvičinský skokánek
Závody ve skocích na trampolíně pro začínající skokany.


30. 9. 2019 - Památný den sokolstva ve Dvoře Králové n. L.
Pojďte si společně s námi připomenout Památný den sokolstva!


29. 9. 2019 - Přijďte si s námi připomenout Památný den sokolstva
V úterý 8. října si Česká obec sokolská připomene Památný den sokolstva. Letos poprvé jako významný den ČR. Sokol Dvůr Králové n. L. letos připravil na tento den bohatý program. nejprve to bude odhalení Kamenů zmizelých třem sokolům, kteří zahynuli za 2. světové války, poté pietní akt u pomníku na stadionu a slavnostní rozvinutí repliky sokolského praporu a nakonec Večer sokolských světel, kdy pošleme po Labi lodičky se světélky jako připomínku umučených sokolů. Přijďte si připomenout Památný den sokolstva s námi.


29. 9. 2019 - 4. závod Českého poháru ve skocích na trampolně
V sobotu 28. 9. se v Dolní Bečvě konal další pohárový závod za účasti našich závodníků.


29. 9. 2019 - Olympiáda dětí a mládeže 2019
Šest našich závodníků se zúčastnilo letní olympiády dětí a mládeže v Liberci. Naši účast popsala Anna Svobodová.


29. 8. 2019 - Zahajujeme cvičení
Podívejte se, kdy začíná cvičit váš oddíl!


13. 8. 2019 - Další fotky z tábora v Alpách
Druhá část fotografií z letošního tábora, který v rakouském Bürserbergu pořádala župa Švýcarská.


13. 8. 2019 - Fotografie z tábora v rakouském Bürserbergu
Podívejte se na první část fotek z tábora v rakouském Bürserbergu, kterého se účastnili i sokolové ze Dvora Králové n. L.


10. 8. 2019 - Program táboráku na Ježkově
Pojďte se podívat, jaký program připravily ženy na závěrečný táborák. Nápady, vtip a energie jim nechybí!


9. 8. 2019 - Ženy na Ježkově prožily svůj druhý tábor
Dnes se konal na Ježkově závěrečný táborák na ukončení druhého ročníku tábora našich seniorek. Sokolky předvedly hostům nacvičený program. Všichni se pobavili při scénce, obdivovali cvičení na stepech, s overbaly i bez náčiní. Zazpívaly píseň složenou speciálně pro druhý ročník tábora a na závěr také sokolskou Letí sokol. Svou troškou do programu přispěli také hosté - cvičitelky Jana Stránská a Hana Kuncová z Brusnice, které zacvičily ukázku skladby, kterou nacvičují pro brusnické poscícení. Protože to je překvapení, fotografie, ani video s jejich skladbou nezveřejníme, abychom nic neprozradili. Můžeme jenom napsat, že se diváci mají na co těšit. Všichni sledovali s obdivem vitalitu i smysl pro humor našich seniorek, a samozřejmě také vůdčí osobnost tábora sestru Alenku Novákovou, která pečlivě připravila program na celý týden. V závěru si u táboráku všichni mohli opéci buřty. Večer pak vlajková četa slavnostně sňala vlajku a tábor byl oficiálně ukončen. Ať žije příští tábor!


5. 8. 2019 - Pozvání na táborák
Naše sokolky, starší ženy tento týden táboří na Ježkově. Přijměte jejich pozvání na táborák, který se koná v pátek 9. 8. od 18 hodin!Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt